Política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes, i a la legislació espanyola de protecció de dades, Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, així com a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), l’entitat aquí relacionada li informa del tractament de les dades personals segons aquesta Política de Privacitat.

L’entitat responsable d’aquest lloc web, NOVARLY, SL, posa a disposició dels usuaris el present document per informar-los de la Política de Privacitat en protecció de dades adoptada.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós d’aquestes disposicions, així com de qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

L’entitat es reserven el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web https://www.novarly.net/

 

Responsable del tractament

 • Identitat del Responsable: NOVARLY, SL
 • Denominació comercial: NOVARLY
 • NIF / CIF: B-67077602
 • Adreça fiscal: Paratge del Remei, s/n Parc empresarial INGEVI 08140- Caldes de Montbui

Registre Mercantil de Barcelona: Volum 46118, Foli 169, Full B-510.003

 

 

 • Activitat: Lloguer i rentat de roba per a hotels i apartaments. Assessorament i solucions en la matèria. Servei de renting personalitzat.

 

Confidencialitat i seguretat de les dades

NOVARLY, SL es compromet i garanteix l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris de forma confidencial, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Pel que fa a la confidencialitat del tractament de dades, NOVARLY, SL s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per tractar les dades de l’usuari, estigui sota l’obligació de confidencialitat.

Quan es produeixi algun incident de seguretat, NOVARLY, SL ho notificarà a l’usuari sense demores indegudes i els proporcionarà informació oportuna relacionada amb l’Incident de seguretat quan tingui coneixement de la mateixa.

 

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remet, exonerant a NOVARLY, SL de qualsevol responsabilitat al respecte, fins i tot quan ens facilita dades de tercers.

NOVARLY, SL tractarà dades personals relatives a la seva identificació per contactar amb vostè a través del correu electrònic i gestionar la sol·licitud realitzada.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte.

Els serveis, accés als continguts i oferta de productes del Lloc Web estan exclusivament dirigits a majors de 18 anys, de manera que, quan accedeixi o utilitzi el lloc web i ens faciliti les seves dades personals, manifesta tenir aquesta edat, sent conscient de la prohibició de l’ús del Lloc Web si és menor d’edat.

Aquest web prohibeix la inserció i comunicació de dades personals de menors d’edat i, en cas que s’hagin facilitat per l’usuari o per menors d’edat, seran eliminades si NOVARLY, SL adverteix tal irregularitat.

Igualment, l’usuari exonera de forma expressa a NOVARLY, SL de qualsevol possible reclamació derivada d’aquest fet, assumint l’usuari que va enviar la informació, la responsabilitat íntegra que pogués resultar de qualsevol reclamació.

 

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de NOVARLY, SL en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per NOVARLY, SL.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per NOVARLY, SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament del lloc web.

 

 

Finalitat de la recollida i tractament de dades personals

Respecte de les dades personals recollides per e-mail i/o emplenant els formularis del web, les finalitats de tractament seran les següents: contestar a la seva comunicació; atendre la seva sol·licitud d’informació; incloure’l a l’agenda de contactes o a l’empresa a la qual pertany, facilitar futures relacions comercials o gestionar la relació comercial actualment existent, així com mantenir un històric de relacions comercials i de comunicacions.

 • Gestionar la seva sol·licitud de contacte
 • Gestionar i informar sobre les promocions dels nostres productes i serveis i de tercers col·laboradors, així com enviar periòdicament informació d’ofertes, descomptes i promocions exclusives.

Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació, en compliment d’altres normatives d’aplicació com la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Formularis de contacte:

La finalitat d’aquest tractament serà la contestació a la seva consulta, atendre la seva petició o solucionar la qüestió plantejada.

Enviaments comercials

Si vostè marca la corresponent casella, podrem utilitzar les seves dades amb la finalitat de mantenir-lo informat de les nostres novetats, activitats i altra informació que pugui resultar del seu interès i relacionada amb l’activitat de la companyia.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificadores que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen en la Política de Cookies.

Les dades dels usuaris facilitades a NOVARLY, SL a través de qualsevol mitjà també seran recollides amb la finalitat estadística per adequar i millorar la gestió de la pàgina web i els serveis prestats.

Així mateix, les dades dels usuaris facilitades a NOVARLY, SL a través de qualsevol mitjà també seran recollides amb la finalitat de remetre comunicacions electròniques promocionals i informatives sobre serveis prestats.

Aquestes comunicacions electròniques promocionals es remetran durant tot el període que duri la nostra relació i fins i tot un cop hagi acabat, sempre que l’usuari no manifesti la seva limitació i/o oposició a aquest tractament. La legitimació del tractament es basarà en:

 1. a) l’usuari ha prestat el seu consentiment
 2. b) la informació enviada sigui relativa a productes i serveis similars als que van ser objecte d’una venda prèvia, sempre que l’usuari no hagués denegat l’autorització a aquestes comunicacions.

 

Període de conservació

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, tenint en compte que NOVARLY, SL ha de poder provar les diferents actuacions amb el client o usuari. En tot cas, les dades dels clients es conservaran fins a 5 anys després de la vinculació contractual, en compliment de la normativa fiscal.

Així mateix, NOVARLY, SL porta a terme periòdicament una anàlisi dels períodes de conservació de les dades, eliminant les dades per considerar que la informació hagi quedat obsoleta o desactualitzada.

 

Tipologia de dades personals objecte de tractament

S’entén per dada personal aquell dada que identifica o fa identificable una persona física. Les dades a tractar per NOVARLY, SL en el marc de la relació amb l’interessat i condicionat a les finalitats consentides, s’inclouen en les següents categories:

– Dades identificadores i de contacte: nom, cognoms, NIF, telèfon, adreça postal o correu electrònic.

No es tracten categories de dades d’especial protecció.

Les dades personals que seran objecte de tractament seran les dades personals que l’usuari hagi facilitat a NOVARLY, SL en complimentar el formulari de contacte a través de qualsevol altre mitjà (Xat, WhatsApp, telèfon, correu electrònic).

En el cas d’ús de Xarxes socials és aplicable la política de prevista en les mateixes. En cas que es demanin dades de l’usuari a través d’una Xarxa Social, la Política de Privacitat aplicable serà la corresponent a la Xarxa Social concreta.

 

Veracitat de les dades facilitades

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a NOVARLY, SL són veraces i estan actualitzades, i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes sent l’usuari l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a aquestes entitats o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per les mateixes. Així mateix, NOVARLY, SL manifesta que les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats.

 

Comunicació i destinació de les dades

NOVARLY, SL no ven ni cedeix dades personals que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ de l’interessat. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en els casos, es requerirà prèviament consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat i confidencialitat.

No es preveuen altres cessions de les dades a tercers, excepte els que estableixi la normativa com a obligatòries i altres accions que es derivin del servei prestat.

 

Legitimació per al tractament de les dades personals

La base jurídica que legitima els tractaments és el consentiment atorgat per l’interessat en complimentar qualsevol dels formularis que disposa NOVARLY, SL, així com l’interès legítim per informació sobre productes i/o serveis similars de NOVARLY, SL si és o ha estat client anteriorment.

En altres casos la base jurídica serà la relació contractual en el moment de ser clients de la companyia.

 

Drets dels interessats

Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-se a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Igualment té dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats. Per a això pot adreçar una carta a la direcció de Paratge del Remei, s/n Parc empresarial INGEVI 08140- Caldes de Montbui o mitjançant el correu hola@novarly.net  indicant el dret que desitja exercir. S’haurà d’acreditar la identitat de la persona sol·licitant, acompanyant fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. Podrà presentar reclamació davant l’AEPD.

En el cas que se sol·liciti la limitació del tractament de les seves dades, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d’oposició deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Igualment, en cas de dubte en relació a la nostra política de privacitat i protecció de dades es podran dirigir a hola@novarly.net

 

Canvis en la Política de Privacitat

NOVARLY, SL es reserva el dret a modificar la present Política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquests supòsits, NOVARLY, SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.